Kombinatoryka Podzialow

Prowadzący

Michał Kotowski

Opis

podzialy

Podział liczby naturalnej $N$ to przedstawienie jej jako sumy dodatnich składników (bez uwzględniania kolejności). Na przykład $5 = 4 +1 = 3 + 2 = 3 + 1 + 1$ i tak dalej. Definicja jest bardzo prosta, ale prowadzi do nietrywialnej i ciekawej matematyki. Podziały, a zwłaszcza ich reprezentacje przez diagramy Ferrersa (p. obrazek), są wdzięcznym tematem do czysto kombinatorycznych dowodów bijektywnych - dowodzimy, że np. podziałów $N$ na części nieparzyste jest tyle samo, co na części parami różne, przez podanie bijekcji między tymi dwoma klasami. Z drugiej strony, można je badać także za pomocą funkcji tworzących, czyli pewnego rodzaju szeregów formalnych zliczających obiekty kombinatoryczne. Jest to silniejsze, bardziej algebraiczne narzędzie, stanowiące także pomost między kombinatoryką a teorią liczb. Podziałami zajmował się m.in. Ramanujan, słynny matematyk o dużych osiągnięciach w teorii liczb.

Program zajęć

Na zajęciach zaczniemy od zupełnie elementarnej kombinatoryki, a następnie wprowadzimy pojęcie funkcji tworzącej. Zobaczymy, że często łatwiej jest udowodnić tożsamość kombinatoryczną przez manipulacje szeregami formalnymi, ale jednocześnie dowód bijektywny daje większy wgląd w naturę problemu. Poruszymy m.in. następujące tematy:

 • diagramy Ferrersa, tożsamości na różnych klasach podziałów
 • twierdzenie Eulera o liczbach pięciokątnych, rekurencja na liczbę podziałów
 • funkcje tworzące dla różnych klas podziałów
 • tożsamość trójkowa Jacobiego i jej zastosowania
 • współczynniki $q$-dwumianowe
 • tożsamości Rogersa-Ramanujana

Jeśli starczy czasu, to możliwe, że pojawią się też bardziej zaawansowane tematy:

 • tableaux Younga, związek z wielomianami symetrycznymi
 • "hook length formula", zliczanie tableaux Younga
 • podziały planarne

Wymagania

 • podstawowe obycie w kombinatoryce (wiedzieć, co to bijekcja, dwumian Newtona)
 • wiedzieć, że $\frac{1}{1-x} = 1 + x+ x^2 + \ldots$

Zadania kwalifikacyjne

Zadania dzielą się na łatwiejsze i trudniejsze. Należy zrobić 5 zadań łatwiejszych i 2 trudniejsze, aczkolwiek jeśli zadania okażą się trudne, liczba ta może się zmniejszyć (p. niżej).

Rozwiązania proszę przesyłać na maila: moc.liamg|1ikswotok.lahcim#moc.liamg|1ikswotok.lahcim (im wcześniej, tym lepiej, istnieje możliwość poprawiania rozwiązań). W razie wątpliwości co do sformułowania zadania proszę o kontakt.

Jeśli masz trudności z rozwiązaniem któregoś zadania - napisz, możliwe, że pojawią się wskazówki do zadań. Podobnie, jeśli zadania są dla Ciebie za łatwe - daj znać, a dodam trochę trudniejszych.

Zadania łatwiejsze

Zadanie 1

Podział z uwzględnianiem kolejności to przedstawienie liczby $N$ jako sumy dodatnich składników, z uwzględnianiem ich kolejności. Np $5 = 1 + 4 = 4 + 1$ to różne podziały liczby $5$. Znaleźć liczbę wszystkich takich podziałów liczby $N$. Dla danego $k$ znaleźć liczbę wszystkich takich podziałów $N$, w których występuje dokładnie $k$ składników

Zadanie 2

Znaleźć liczbę wszystkich podziałów $N$ z uwzględnianiem kolejności, w których występuje parzyście wiele składników parzystych.

Zadanie 3

Udowodnić przez podanie interpretacji kombinatorycznej tożsamości:

a) $\sum\limits_{i=0}^{n} \binom{k+i}{i} = \binom{k + n +1}{n}$

b) $\sum\limits_{i=0}^{n} i \binom{n}{i} = n 2^{n-1}$

Zadanie 4

Udowodnić, że podziałów liczby $N$ (bez uwzględniania kolejności), które mają wyłącznie parzyste składniki, jest tyle samo co takich, w których każdy składnik występuje parzyście wiele razy.

Zadanie 5

Niech $p_{k}(n)$ oznacza liczbę podziałów $n$ (bez uwzględniania kolejności) o dokładnie $k$ składnikach. Udowodnić, że:

(1)
\begin{equation} p_{k}(n) = p_{k-1}(n-1) + p_{k}(n-k) \end{equation}

Zadanie 6

Wiemy, że dla dowolnego $|x| < 1$ i $k \geq 1$ mamy:

(2)
\begin{align} \frac{1}{1 - x^k} = 1 + x^k + x^{2k} + \ldots \end{align}

Tego typu szeregi możemy mnożyć wyraz po wyrazie. Niech:

(3)
\begin{align} \frac{1}{1 - x} \cdot \frac{1}{1 - x^2} \cdot \frac{1}{1 - x^5} = a_{0} + a_{1} x + a_{2} x^2 + \ldots \end{align}

Podać interpretację kombinatoryczną współczynnika $a_n$ w terminach rozmieniania kwoty na monety 1-, 2- i 5-złotowe.

Zadania trudniejsze

Zadanie 7

Niech $F_n$ oznacza $n$-tą liczbę Fibonacciego. Wyrazić w terminach liczb Fibonacciego liczbę podziałów $N$ z uwzględnianiem kolejności takich, że:

a) każdy składnik jest większy od $1$
b) każdy składnik jest równy $1$ lub $2$
c) każdy składnik jest nieparzysty

Zadanie 8

Rozpatrzmy wszystkie podziały liczby $n$ z uwzględnianiem kolejności. Pokazać, że składnik $k$ występuje we wszystkich podziałach łącznie $(n - k + 3) 2^{n - k -2}$ razy.

Zadanie 9

Inwersją w permutacji $\sigma$ zbioru $\{1, \ldots, n\}$ nazywamy parę $(i,j)$ taką, że $i < j$, ale $\sigma(i) > \sigma(j)$. Niech $i(\sigma)$ oznacza łączną liczbę inwersji w permutacji $\sigma$. Pokazać, że:

(4)
\begin{align} \sum\limits_{\sigma} x^{i(\sigma)} = (1 + x)(1 + x + x^2)\cdot \ldots \cdot (1 + x + x^2 + \ldots + x^{n-1}) \end{align}

gdzie suma jest po wszystkich permutacjach zbioru $\{1, \ldots, n\}$.

Zadanie 10

Znaleźć liczbę wszystkich podziałów (bez uwzględniania kolejności) liczby $N$, w których każdy składnik jest równy $1$ lub $2$.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License