Bioinformatyka

Prowadzący

Piotr Iwaniuk

Opis

Bioinformatyka to zastosowanie metod matematycznych i informatycznych do biologii molekularnej. Ważnymi pojęciami dla tej dziedziny są sekwencje: DNA, RNA i białka. Warsztaty będą poświęcone wprowadzeniu do bioinformatyki. Podczas wykładów postaram się opowiedzieć o wybranych podstawowych zagadnieniach i problemach. Przewidziane jest dużo zadań praktycznych przy komputerach oraz praca z narzędziami bioinformatycznymi.

Program zajęć

  1. Wstęp biologiczny, wprowadzenie pojęć, sekwencje w biologii molekularnej, bazy sekwencji, prezentacja biblioteki BioPython lub BioPerl.
  2. Ewolucja i podobieństwo sekwencji, porównywanie i przeszukiwanie sekwencji.
  3. Geny, od nici DNA do białka, struktura białek.

Wymagania

Warto mieć trochę wiedzy biologicznej i matematycznej. Potrzebna będzie umiejętność programowania i znajomość Pythona lub ewentualnie Perla.

Zadania kwalifikacyjne

Pojawiło się 3 zadanie.

Zadanie są dostępne do pobrania: zadania 1 i 2, zadanie 3. Rozwiązania można przesyłać mailem na adres: piwaniuk (małpa) poczta.onet.pl

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License