Program

Program 7. Wakacyjnych Warsztatów Wielodyscyplinarnych, 8-18 sierpnia 2011, Olsztyn. Dostępny jest również rozkład zajęć (faktyczna wersja planu nieznacznie się różniła).

Matematyka + informatyka teoretyczna

Informatyka praktyczna

Fizyka i astronomia

Luźne wykłady

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License