Zespół Aspergera a nauki ścisłe - o nerdach
Table of Contents

Prowadzący

Piotr Migdał

Opis

Luźny wykład. (szerzej tu: http://migdal.wikidot.com/nerdowska-duma)

nerd-venn-diagram-9420-1252236207-2.jpg

Przedstawię powiązanie pomiędzy zespołem Aspergera, byciem nerdem a stylem myślenia nauk ścisłych. Wystąpienie będzie miało charakter psychologiczno-kulturowy.

Zespół Aspergera [1] jest łagodną formą zaburzenia neurologiczno-rozwojowego jakim jest autyzm. Jego objawami są: upośledzenie kontaktów społecznych i komunikacji niewerbalnej, stereotypowe zachowania, trudności w znoszeniu zmian i nastawienie na postępowanie wg sztywnych reguł. W przeciwieństwie do zwykłego autyzmu, rozwój zdolności poznawczych i mowy zachodzi prawidłowo. Przyjmuje się, że zespół Aspergera występuje do 4 razy częściej u mężczyzn niż u kobiet.

Nerd jest pojęciem kulturowym. Jest to osoba inteligentna, mająca obsesyjne zainteresowanie i zarazem niedostosowana społecznie [2]. Zainteresowania często są związane ze gromadzeniem (w szczególności: wiedzy) i mogą być nieakceptowane dla danego wieku (np. wyższa matematyka u ucznia podstawówki, gry planszowe u osoby dorosłej). Niedopasowanie społeczne objawia się m. in. niedostrzeganiem konwenansów społecznych, ślepotą na hierarchię, trudnościami w komunikacji niewerbalnej i kłopotami w rozmowach na tematy odbiegające od obsesyjnych zainteresowań. Może być ono skutkiem braku zdolności społecznych lub niechęci do zaprzepaszczenia swojego potencjału intelektualnego przez dostosowanie się do ogólnie przyjętych norm. O ile nie każdy nerd musi przejawiać cechy zespołu Aspergera, to bardzo inteligentna osoba z zespołem Aspergera praktycznie automatycznie spełnia definicję nerda. Tym samym nie powinno dziwić, że wśród nerdów kobiety stanowią zdecydowaną mniejszość.

Istnieją przesłanki, zarówno teoretyczne, jak i doświadczalne, że niektóre cechy zespołu Aspergera pomagają w uprawianiu nauk ścisłych i technicznych. Silne skupienie na wybranym temacie, dosłowność, postępowanie wedle ścisłych reguł, nastawienie na prawdę i ignorowanie tzw. wiedzy zdroworozsądkowej - to tylko kilka cech występujących w zespole Aspergera, a będących koniecznymi w w/w dziedzinach.

Nie muszę dodawać, że na WWW rokrocznie spory udział mają nerdowie. Stąd wykład może być ciekawy… i pouczający. Zarówno dla nerdów jak i neurotypowych.

Linki

3. xkcd: Nerd Sniping, http://xkcd.com/356/
4. Temple Grandin: The world needs all kinds of minds | Video on TED.com, http://www.ted.com/talks/temple_grandin_the_world_needs_all_kinds_of_minds.html
6. A. Benzer, Why Being Smart Won't Get You Laid, http://www.alternet.org/story/129887/
7. Weird Al Yankovic, White & Nerdy, http://www.youtube.com/watch?v=Q42tEnt9GWg
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License