Porządki liniowe

Prowadzący: Krzysztof Gogolewski

Opis

Opowiem o porządkach, skupiając się na porządkach liniowych. Będzie dużo zadań.

Program zajęć

  • Najprostsze porządki, działania na nich i charakteryzacje
  • Porządek ilorazowy i zastosowanie, własności porządków gęstych, zupełnych, dobrych, przechodnich itd.
  • Opisywanie własności porządków liniowych w logice I rzędu
  • Jak porządki liniowe wyglądają w kodzie - najprawdopodobniej w Ocamlu
  • Pod koniec - zastosowania i własności porządków częściowych.

Wymagania

Trzeba umieć posługiwać się kwantyfikatorami, wiedzieć co to jest zbiór przeliczalny i nieprzeliczalny, i że liczby wymierne są przeliczalne a rzeczywiste nie. Ponadto przyda się indukcja matematyczna.

Zadania kwalifikacyjne

Dostępne tutaj.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License