www6:szczegolna-teoria-wzglednosci

Prowadzący

Michał Tomasz Godziszewski Piotr Kucharski

Opis

Podstawy Szczególnej Teorii Względności: postulaty Einsteinowskie, transformacja Lorentza, dylatacja czasu, kontrakcja długości, paradoks bliźniąt, związek STW z elektromagnetyzmem, relatywistyczne pojęcia energii i pędu, równoważność masy i energii, wyprowadzenie zasad zachowania z symetrii i poprzez analizę zderzeń przy wykorzystaniu pojęcia układu środka masy

Program zajęć

Wyprowadzenie transformacji Lorentza z zasady względności (ze stałą we wszystkich układach maksymalną prędkością jako wnioskiem - bez postulatu stałości prędkości światła jako założenia!) Dyskusja transformacji Lorentza, zjawisk dylatacji czasu oraz kontrakcji długości i pojęcia niezmienniczego interwału; realność fizyczna transformacji Lorentza (jako nie tylko abstrakcyjnej, matematycznej, formalnej maszynerii, ale opisu faktycznego i konkretnego zjawiska przyrodniczego) na podstawie przykładów ze szczególnym uwzględnieniem związków STW z elektromagnetyzmem; paradoks bliźniąt w świetle najnowszych badań z użyciem intuicyjnie wprowadzonych pojęć przestrzeni wielospójnych oraz przy pomocy dyskusji nad orbitami fotonowymi; wyprowadzenie zasad zachowania pędu i energii oraz równoważności masy i energii w oparciu jedynie o symetrię i zasadę względności; relatywistyczne zasady zachowania energii i pędu a zderzenia - dyskusja z wykorzystaniem pojęcia układu środka masy. Wykorzystywanie STW w badaniach fizyki cząstek elementarnych - STW a akceleratory
Interaktywny wykład przeplatany zadaniami - zajęcia o charakterze konwersatoryjnym z aktywnym udziałem słuchaczy - całość wsparta poprzez liczne przykłady, pytania i zagadki tak, aby jak największa część wywodu teoretycznego i zastosowań była wykonywana przez słuchaczy

Wymagania

znajomość materiału fizyki ze szkoły średniej co najmniej na poziomie dobrym,
zainteresowanie tematyką warsztatów;
umiejętność wykonywania elementarnych przekształceń algebraicznych na poziomie szkoły średniej

Zadania kwalifikacyjne

Pojawią się 13 maja

Dodatkowe informacje

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License