Algebraiczna Teoria Liczb

Algebraiczna teoria liczb bada własności rozszerzeń liczb całkowitych o elementy algebraiczne, na przykład znane pierścienie liczb postaci $a + b\sqrt{D}$. Zauważmy, że kładąc $D=-1$ dostajemy pierścień liczb całkowitych Gaussa a kładąc $D = -3/4$ dostajemy pierścień, za pomocą którego łatwo udowodnimy wielkie twierdzenie Fermata dla wykładnika 3). Inna ciekawostka: pierścienie te mają jednoznaczność rozkładu (tak jak w Z mamy jednoznaczność rozkładu na czynniki pierwsze) dla $D = -1, -2, -3$ ale nie dla $D = -5$. Rozwój metod algebraicznych na przełomie XIX i XX wieku zaowocował częściowym dowodem twierdzenia Fermata przez Kummera oraz jego pełnym dowodem przez Wilesa. Na warsztatach zapoznamy się z algebraiczną teorią liczb ze strony elementarnej.

Założenia

Podstawy teorii liczb. Uwaga: Dobrze będzie, jeżeli uczestnicy przejdą się na warsztaty "Podstawy teorii grup i jej zastosowania" Joachima oraz "Lagodne Wprowadzenie Do Teorii Galois" Damiana.

Formuła

Brak podziału na "wykład" i "ćwiczenia". Warsztaty będą interaktywne, a dowody zostaną podzielone na małe zadania.

Literatura

Nie planuję pisania skryptu, natomiast zamierzam rozdawać kartki z ważniejszymi faktami, planami dowodów i zadaniami. Sam będę się tego uczył ze skryptu Milne'a, ale poszukam czegoś bardziej elementarnego.

Wstępny plan

  1. liczby postaci $a+b\sqrt{D}$,
  2. równanie Pella,
  3. jednoznaczność rozkładu,
  4. dowód wielkiego twierdzenia Fermata dla wykładnika 3,
  5. wprowadzenie do pierścieni, rozszerzenia całkowite pierścieni,
  6. pierścienie Dedekinda, grupa klas ideałów.
  7. …?
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License