WWW5 - Program

Aby zakwalifikować się do udziału w warsztatach, powinieneś rozwiązać zadania kwalifikacyjne na co najmniej 4 zajęcia, w których masz zamiar uczestniczyć, i wysłać je na maila osoby prowadzącej dane warsztaty. Parę dni po wysłaniu zadań prawdopodobnie dostaniesz od prowadzącego odpowiedź, czy zakwalifikowałeś się na dane zajęcia - jeśli jednak przez jakiś czas nie dostaniesz żadnej odpowiedzi, napisz na moc.liamg|wwwytatzsraw#moc.liamg|wwwytatzsraw.

Plan warsztatów jest tutaj. (UWAGA: 11.08.09 - wypadł izomorfizm grafów)

Matematyka

Informatyka

Fizyka i astronomia


"Luźne" wykłady


Bloki przygotowujące do olimpiad

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License