Www 3 2007

Trzecia edycja Wakacyjnych Warsztatów Wielodyscyplinarnych odbyła się dniach 9-14 sierpnia 2007 w Wandzinie pod Lublinem. Wzięły w niej udział 32 osoby.

Program WWW 3

Czwartek

17:45-19:15 @ Michał Kotowski - Kolorowania i grupy
20:30-21:30 @ Paweł Swaczyna - Systematyka Układu Słonecznego

Piątek

9:00-10:30 @ Róża Chojnacka - Elipsa i jej zastosowania w zadaniach olimpijskich
10:45-12:15 @ Michał Kotowski - Teoria obliczeń cz. I - maszyny Turinga i nierozstrzygalność
12:30-14:00 @ Marcin Kotowski - Równania Maxwella cz. I
16:00-17:30 @ Karolina Sołtys - Algorytmy tekstowe
17:45-19:15 @ Marcin Kotowski - Równania Maxwella cz. II
20:30-21:30 @ Piotr Wójcik - Kryptografia

Sobota

9:00-10:30 @ Jarosław Błasiok - Wprowadzenie do topologii ogólnej
10:45-12:15 @ Marcin Kotowski - Automaty i języki formalne
12:30-14:00 @ Tomasz Badowski - Mechanika relatywistyczna
16:00-17:30 @ Michał Kotowski - Wstęp do złożoności obliczeniowej
17:45-19:15 @ Jacek Migdał - Data mining

Niedziela

9:00-10:30 @ Michał Gołębiowski - Topologia
10:45-12:15 @ Marcin Kotowski - Teoria obliczeń cz. II - rachunek lambda
12:30-14:00 @ Tomasz Badowski - Fale elektromagnetyczne
16:00-17:30 @ Karolina Sołtys - Problemy NP-zupełne
17:45-19:15 @ Tomasz Jędrzejewski - Programowanie zorientowane obiektowe
20:30-21:30 @ Paweł Marczewski - Systemy "sztucznej głupoty" (prezentacja)

Poniedziałek

9:00-10:30 @ Michał Marcinkowski - Wstęp do teorii reprezentacji liniowej grup skończonych
10:45-12:15 @ Marek Kłocewiak - Maszyna RAM jako model obliczeń
12:30-14:00 @ Piotr Migdał - Zasada najkrótszego czasu
16:00-17:30 @ Karolina Sołtys - Algorytmy aproksymacyjne
17:45-19:15 @ Tomasz Jędrzejewski - Wzorce projektowe
20:30-21:30 @ Piotr Migdał - Prążki moire

Wtorek

9:00-10:30 @ Michał Gołębiowski - Konstruowalność
10:45-12:15 @ Tomasz Jędrzejewski - Prezentacja języka D
12:30-14:00 @ Piotr Migdał - Ciekawostki o widzeniu (barwnym i nie tylko)
16:00-17:30 @ Jarosław Błasiok - Sieci przepływowe
17:45-19:15 @ Jan Szejko - Liczby porządkowe
20:30-21:30 @ Karolina Sołtys - Mrówki, czyli piękno heurystyk

Środa

9:00-10:30 @ Marek Kłocewiak - Algebry Boole'a jako kraty rozdzielne
10:45-12:15 @ Jan Szejko - Twierdzenie Goodsteina
12:30-14:00 @ Michał Marcinkowski - Inwersja

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License