Wprowadzenie Do Mechaniki Kwantowej
orbitale

(Bardzo wstępny) Program zajęć

 • skąd się i po co wzięła się mechanika kwantowa? trochę historii
 • doświadczenie Sterna-Gerlacha
 • przykłady prostych układów kwantowych (spin, polaryzacja fotonu)
 • "paradoksy" mechaniki kwantowej (np. kwantowy efekt Zenona); jak "filozoficznie" interpretować mechanikę kwantową i co mają do tego nierówności Bella?
 • notacja Diraca $\langle \psi |H| \psi \rangle$
 • opis spinu, macierze Pauliego
 • równanie Schroedingera, dynamika spinu w polu magnetycznym
 • (opcjonalnie) splątanie, podstawowy informatyki kwantowej (teleportacja, gęste kodowanie, przykłady algorytmów kwantowych: Shor, Grover)

Wymagania

 • bardzo elementarna wiedza z algebry liniowej, a więc samodzielne zaznajomienie się przynajmniej z następującymi pojęciami:
     • liczby zespolone
     • przestrzeń liniowa
     • baza
     • przekształcenie liniowe, macierz
     • wektor własny, wartość własna
     • iloczyn skalarny (zwłaszcza zespolony, tzw. półtoraliniowy), baza ortonormalna
 • polecana literatura: dowolna książka do algebry liniowej (w której zapewne będzie znacznie więcej, niż będzie nam potrzebne); można zacząć np. stąd: Linear algebra textbook ; potem wrzucę jeszcze jakieś linki
 • gdyby ktoś miał problemy z dotarciem do sensownych materiałów - niech napisze!

Zadania kwalifikacyjne

 • podane niżej zadania mogą jeszcze ulec zmianie (może ich przybyć)
 • zadania można dosyłać sukcesywnie w trakcie rozwiązywania
 • zadania proszę wysyłać na adres: moc.liamg|1ikswotok.nicram#moc.liamg|1ikswotok.nicram (format - np. pdf lub skan/zdjęcie rozwiązania); w razie jakichkolwiek problemów, uwag itd. - napisz!
 • oczekuję, że każdy zrobi $\geq 3$ zadania (choć im więcej, tym lepiej)

Zadanie 1

Oblicz $(\frac{\sqrt{2}}{2}+i\frac{\sqrt{2}}{2})^{2009}$ .

Zadanie 2

Rozłóż dowolny zespolony wektor ($\alpha, \beta$ - liczby zespolone):

(1)
\begin{align} \left( \begin{array}{cc} \alpha \\ \beta \end{array} \right) \end{align}

w bazach:

(2)
\begin{align} a) \left( \begin{array}{cc} 1 \\ 1 \end{array} \right) , \left( \begin{array}{cc} 1 \\ -1 \end{array} \right) \end{align}
(3)
\begin{align} b) \left( \begin{array}{cc} 1 \\ i \end{array} \right) , \left( \begin{array}{cc} -1 \\ i \end{array} \right) \end{align}

Zadanie 3

Pokaż, że bazy z zadania 2 są bazami ortogonalnymi (w sensie zespolonego iloczynu skalarnego). Przez jakie współczynniki należy przemnożyć każdy z wektorów bazy, by była to baza ortonormalna (każdy wektor miał długość 1)?

Zadanie 4

Pokaż, że wektory z zadania 2 są wektorami własnymi macierzy, odpowiednio:

(4)
\begin{align} a) \left( \begin{array}{cc} 0 &1 \\ 1 & 0 \end{array} \right) \end{align}
(5)
\begin{align} b) \left( \begin{array}{cc} 0 & -i \\ i & 0 \end{array} \right) \end{align}

Jakie są ich wartości własne?

Zadanie 5

Dla macierzy $A$ o wyrazach $a_{ij}$ przez jej tzw. sprzężenie hermitowskie (oznaczane $A^{*}$) rozumiemy macierz o wyrazach $\bar{a_{ji}}$ (a więc transpozycja + sprzężenie zespolone).
a) pokaż, że dla zespolonego iloczynu skalarnego zachodzi związek: dla dowolnych wektorów $x, y$ $\langle Ax, y\rangle =\langle x, A^{*}y \rangle$
b) macierz unitarna to taka, że $UU^{*} = Id$. Wywnioskuj, że jeśli macierz jest unitarna, to $\langle Ux, Uy\rangle =\langle x, y \rangle$. W szczególności, przekształcenie liniowe zadane macierzą unitarną zachowuje długość wektorów.
c) napisz macierz obrotu o kąt $\phi$ na płaszczyznie (w bazie (1,0), (0,1) ); pokaż, że ta macierz jest unitarna (ta macierz jest rzeczywista, a więc w tym wypadku sprzężenie zespolone nic nie robi)

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License