Tomasz Jedrzejewski O Sieciach

Wykłada: Tomasz Jędrzejewski
Czas trwania: 1 do 1,5 godziny
Opis: Wykład robiony pod kątem części praktycznej. Krótkie omówienie, jak działa sieć komputerowa, podstawowe protokoły, konwencje, sprzęt, oprogramowanie itd.
Wymagania: Umieć odróżnić komputer od młotka, a także umieć się nim posługiwać.
Dodatkowe informacje: Do wykładu tradycyjnie będą dołączone skrypty.
Komentarze:

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License