Tomasz Jedrzejewski O Interpreterach

Wykłada: Tomasz Jędrzejewski
Czas trwania: 1 do 1,5 godziny
Opis: W tym wykładzie zamierzam pokazać, w jaki sposób stworzyć własny interpreter jakiegoś języka. Na potrzeby wykładów zostanie napisany przykładowy tego typu twór.
Wymagania:

  1. Umiejętność programowania, najlepiej w C/C++
  2. Znajomość pojęć: kompilator, interpreter, linker, wyrażenie regularne, składnia, semantyka, model obliczeń, notacja BNF
  3. Mile widziana znajomość narzędzi Bison i Flex, aczkolwiek nie będzie to konieczne.

Dodatkowe informacje: Do wykładu będą dołączone skrypty, ponadto w trakcie warsztatów będę dysponować kodami źródłowymi:

  1. Interpretera wykładowego
  2. Interpretera projektu z WWW2, czyli języka Revomer (dla hardcore'owców :))
  3. Napisanego w PHP kompilatora dla systemu szablonów OPT

I każdy chętny będzie mógł otrzymać dodatkowe informacje w dowolnej chwili na ich temat.
Komentarze:

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License