Sieci Petriego

Prowadzący

Jędrzej Jabłoński

Zajawka

Sieć Petriego jest obiektem, którego definicję zrozumiałoby dziecko w I klasie szkoły podstawowej. Okazuje się jednak, że uogólnia ono pojęcie automatu, znajduje zastosowanie w inżynierii, programowaniu współbieżnym, bioinformatyce, a nawet biznesie. Dowody niektórych twierdzeń dotyczących sieci Petriego korzystają z tak zaawansowanych narzędzi matematycznych jak rozwiązanie X problemu Hilberta.

Sieci Petriego są doskonałym punktem wyjścia do rozważań na temat współbieżności procesów, jak i teorii obliczalności. Można je traktować jako ciekawą zabawę logiczną, a nawet znajdują zastosowanie w fabryce pączków ;)

Opis

Podczas warsztatów omówione zostaną niektóre z następujących zagadnień (w zależności od ilości czasu i zainteresowania tematyką):

 • Historia sieci Petriego
 • Definicje związane z sieciami Petriego
 • Rozszerzenia sieci Petriego I
 • Standardowe problemy (ograniczoność, żywotność, …)
 • PT-sieci, sieci z wolnym wyborem
 • Grafy osiągalności
 • Komputery Petriego
 • Maszyny licznikowe
 • Rozszerzenia sieci Petriego II
 • Języki Petriego
 • Klasy P, NP, co-NP (przypomnienie)
 • Klasyczne problemy Sieci Petriego (osiągalność, …)

Wymagania

Wymagana będzie podstawowa znajomość teorii mnogości, bardzo podstawowa znajomość algebry liniowej, bardzo podstawowa znajomość teorii liczb.

Kwalifikacja

Przy układaniu zadań kwalifikacyjnych starałem się kierować zasadą "przede wszystkim nie przeszkadzać". Dla tych, którzy zapisywanie rozwiązań świadczących o ich podstawowej znajomości GALu, uważają za stratę czasu przygotowałem dwa ciekawe, ambitniejsze zadania.

Zadania zwykłe oceniane będą na skali {0,2,5,6}; zadania ambitniejsze na skali 0-12 pkt.
Próg będzie wynosił niewięcej niż 10 punktów.

W przypadku osiągnięcia znaczącego wyniku częściowego z zadań ambitniejszych można liczyć na 10 punktów.

Zadania w PDF

Zadania należy nadesłać mailem do 20.07.09 na adres: lp.moc.iee|5www-nirolo#lp.moc.iee|5www-nirolo. Każde zadanie można wysłać dokładnie jeden raz.

Disclaimer

Zadania 1,2,4,5 mają zasadniczy związek z Sieciami Petriego, ale rozważane w ich kontekście nie są tak przerażająco nudne :)

FAQ

Wszelkie pytania proszę wysyłać na adres: lp.moc.iee|5www-nirolo#lp.moc.iee|5www-nirolo

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License