Rozwiązywanie Rekurencji

Program warsztatów

(uległ drobnym zmianom)

Część I

1. Wieża z Hanoi

 • Omówienie problemu
 • Rozwiązywanie rekurencji za pomocą czynnika sumacyjnego

2. Problem Józefa Flawiusza

 • Omówienie problemu
 • Metoda repertuaru

3. Ciąg Fibonacciego

 • Omówienie problemu
 • funkcje tworzące

4. Omówienie zadań dla uczestników (zadania będą rozdane na początku warsztatów)

Część II

5. Równania rekurencyjne liniowe jednorodne
6. Rachunek różnicowy i sumowanie
7. Równania rekurencyjne liniowe niejednorodne
8. Równania rekurencyjne nieliniowe
9. Omówienie zadań dla uczestników

Wymagania od uczestników:

 • znajomość zasady indukcji matematycznej, umiejętność przeprowadzania dowodów indukcyjnych,
 • znajomość podstawowych własności symbolu Newtona,
 • zapoznać się z pojęciem liczb zespolonych, wiadomości np. z tej strony wystarczą [ http://wms.mat.agh.edu.pl/~zrr/zespolone/index.htm]

Literatura

Kontakt:

 • Agata Godlewska lp.pw|xvl.rt#lp.pw|xvl.rt
 • Noemi Cieślińska lp.pw|cn_imeon#lp.pw|cn_imeon
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License