Programowanie funkcyjne - zadania kwalifikacyjne

Napisz w dowolnym języku programowania jeden lub więcej z poniższych programów:

  • liczący sumę liczb poniżej 1000, które nie są wielokrotnościami 3 ani 5
  • czytający rzymską liczbę i tłumaczący ją na system binarny
  • czytający liczbę w systemie trójkowym i tłumaczący ją na system rzymski
  • dla danej liczby n wypisz ciąg malejący n (n-1) (n-2) .. 1 (np. 6 5 4 3 2 1 dla n=6). Program ma nie zawierać znaku - (minus)

Rozwiązania na adres moc.liamg|celopmuh#moc.liamg|celopmuh.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License