Pęki atmosferyczne a meteory

Opis zajęć:

Dwa zjawiska fizyczne z zupełnie różnych dziedzin objawiają się w podobny sposób. Są to pęki atmosferyczne i zjawisko meteoru. Pękiem atmosferycznym nazywamy kaskadę cząstek powstałą w atmosferze, gdy wpada do niej wysokoenergetyczna cząstka lub foton. Takie pęki atmosferyczne mogą być obserwowane w specjalnych obserwatoriach, np. HESS. Zjawiskiem o zupełnie innej naturze, ale podobnych technikach badania są meteory. Meteory wpadając w atmosferę palą się powodują powstanie błysku na niebie. Możliwe jest zarejestrowanie tych błysków za pomocą zdjęć bądź kamer.

W obydwu przypadkach do określenia przestrzennego wystąpienia zjawiska potrzebne są co najmniej dwie obserwacje z oddalonych od siebie punktów. Celem zajęć będzie opracowanie metody (napisanie programu komputerowego), która będzie pozwalała na zlokalizowanie źródła takiego zjawiska. Pozwala to na określenie z jakiego obiektu astronomicznego pochodzi wysokoenergetyczna cząstka lub z jakiego roju pochodzi meteor.

Program:

  • wkrótce

Kwalifikacja:

W celu zakwalifikowania na warsztaty należy rozwiązać poniższe zadania kwalifikacyjne. Do rozwiązania zadań 1-5 potrzebne jest rysunek dostępny tutaj.
Zadanie 1 Narysuj zarysy gwiazdozbiorów widocznych na rysunku i nazwij je.
Zadanie 2 Określ współrzędne równikowe końców zaznaczonego białą kreską meteoru.
Zadanie 3 Wiedząc, że rysunek uzyskano dla Warszawy 23 sierpnia 2009, o godzinie 23:00 CEST określ współrzędne horyzontalne końców meteoru.
Zadanie 4 Biorąc pod uwagę na jakiej wysokości nad Ziemią następuje spalanie meteoroidów określ w jakiej odległości od obserwatora miało miejsce początek i koniec zjawiska.
Zadanie 5 Określ przynależność zaznaczonego meteoru do roju.

Rozwiązane zadanie wyślij na adres: swacza <at> gmail.com

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License