Michał Krupiński

Wiek: 26
Skąd: Kraków
Skąd (naukowo): Instytut Fizyki Jądrowej PAN
Zainteresowania:

  • naukowe: ogólnie pojęta fizyka doświadczalna, układy o zredukowanych wymiarach, metaliczne układy cienkowarstwowe, metody synchrotronowe
  • pseudonaukowe: fizyka niepoważna
  • pozanaukowe: chodzenie po górach, brydż, kawa

Wykłady/Warsztaty:

  • WWW7: Mapa polaryzacji nieba

Kontakt:

  • mail: lp.ude.jfi|iksnipurK.lahciM#lp.ude.jfi|iksnipurK.lahciM (pisać śmiało, nawet w przypadku spraw bardzo błahych, nędznych i beznadziejnych)
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License