Michal Kotowski Propozycje Wykladow

Wykłada: Michał Kotowski

Na razie tylko kilka propozycji, zapewne pojawią się jeszcze jakieś, chociaż w trosce o zdrowie uczestników i tak wybiorę z nich pewnie 2-3.

Matematyka

Temat: Kolorowania i grupy
Opis: Przy rozwiązywaniu problemów kombinatorycznych często mamy do czynienia z różnego rodzaju symetriami, jak np. przy zliczaniu nierównoważnych przez obrót kolorowań boków wielokąta foremnego. Dają się one opisać przy pomocy języka teorii grup, co często znacznie ułatwia rozwiązywania tego typu zadań. Spróbuję krótko omowić ideę i przykładowe zastosowania tzw. teorii Polya i pojęć teorii grup do problemów zliczania i kolorowania obiektów.
Wymagania: brak
Komentarze:

Informatyka

Temat: Gry nieskończone
Opis: Większość gier, w które zazwyczaj gramy, kończy się po wykonaniu skończonej liczby posunięć. Istnieją jednak ciekawe gry (dla cierpliwych ;)), w których dwaj gracze na przemian wykonują ruchy, a o zwycięstwie decyduje nieskończony ciąg kolejnych ruchów - ich własności są znacząco odmienne od gier skończonych (np. nie zawsze istnieje w nich strategia wygrywająca dla któregokolwiek z graczy). Spróbuję opowiedzieć o najprostszych przykładach takich gier, jak np. związana z topologią gra Banacha-Mazura czy gry parzystości, i krótko omówić takie pojęcia jak zdeterminowanie i pozycyjne zdeterminowanie gry.
Wymagania: brak
Komentarze:

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License