Michal Kotowski Kolorowania I Grupy

Temat: Kolorowania i grupy

Opis: Przy rozwiązywaniu problemów kombinatorycznych często mamy do czynienia z różnego rodzaju symetriami, jak np. przy zliczaniu nierównoważnych przez obrót kolorowań boków wielokąta foremnego. Dają się one opisać przy pomocy języka teorii grup, co często znacznie ułatwia rozwiązywania tego typu zadań. Spróbuję krótko omowić ideę i przykładowe zastosowania tzw. teorii Polya i pojęć teorii grup do problemów zliczania i kolorowania obiektów.

Wymagania: brak

Komentarze:

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License