Maciej Konieczka

Wiek: 23
Skąd: Warszawa
Szkoła/uczelnia: MISMaP UW - fizyka, matematyka
Zainteresowania naukowe:

  • modele inflacji kosmologicznej w fizyce cząstek elementarnych oraz
  • oddziaływania słabe - rozpad beta w jądrach atomowych - fizyka teoretyczna

Zainteresowania pozanaukowe:

  • Żagle!!!
  • Góry!!!
  • Książki - te relaksujące:P
  • Francja - język, kultura, historia

Wykłady:
Ewolucja wczesnego Wszechświata - Wielki Wybuch i Inflacja

e-mail: lp.pw|jeicamakzceinok#lp.pw|jeicamakzceinok

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License