Funkcja Zeta Riemanna

O pracy Riemanna z 1859r. na temat funkcji zeta mówiłem w zeszłym roku na seminarium IMPAN-GA, notatki z niego będą podstawą do mojego referatu na warsztatach (pominę niektóre fragmenty czysto rachunkowe). Notatki oraz oryginał pracy Riemanna wraz z tłumaczeniem można znaleźć

TU.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License