Dla prowadzących - wymagania

Każdy prowadzący jest zobowiązany:

 1. Zgłosić chęć poprowadzenia warsztatów oraz proponowany temat organizatorom w ustalonym w harmonogramie czasie.
 2. Przygotować podstronę wiki z informacjami o prowadzonych zajęciach. Wśród nich muszą się znaleźć:
  • Informacje o tematyce warsztatów
  • Wymagania merytoryczne stawiane uczestnikom
  • Opis procedury kwalifikacji
  • Informacje, jak skontaktować się z prowadzącymi
 3. Przygotować zadania kwalifikacyjne wraz z wyjaśnieniem zasad oceniania.
 4. Ocenić rozwiązania zadań kwalifikacyjnych w wymaganym terminie.
 5. Przygotować skrypt dostępny w trakcie zajęć zawierający streszczenie omawianych w ich trakcie wiadomości.

Zadania kwalifikacyjne

Stworzenie zadań kwalifikacyjnych jest wymagane od osób prowadzących własne bloki zajęć. Powinny one sprawdzać wymaganą wiedzę, a nie materiał, który będzie omawiany w ich trakcie. Ich celem jest dopuszczenie do uczestnictwa w WWW osób, które naprawdę są zainteresowane wyniesieniem z nich czegoś pożytecznego, dlatego prosimy o poważne potraktowanie tej kwestii. Ponadto pozwoli zorientować się ona w tym, ile osób jest zainteresowanych w uczestnictwie.

Zadań kwalifikacyjnych nie musi rozwiązywać kadra.

Skrypt

Skrypt powinien być elektronicznym dokumentem zawierającym streszczenie i krótkie opracowanie zagadnień, które będą poruszane w trakcie zajęć. Powinny w nim znaleźć się wszystkie istotne wzory, pojęcia oraz wiadomości tak, aby uczestnicy mieli je pod ręką i nie pogubili się w trakcie zajęć. Mile widziane jest przywiezienie na warsztaty skryptu wydrukowanego w kilku egzemplarzach.

Sporządzenia skryptów domagało się w ankietach wielu uczestników, dlatego postanowiliśmy wyjść im naprzeciw i począwszy od WWW 6, skrypt jest wymagany na wszystkich blokach.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License